İyi Görünüyor!
Lütfen isim giriniz.
İyi Görünüyor!
Lütfen soyisim giriniz.
İyi Görünüyor!
Lütfen tc kimlik giriniz.
İyi Görünüyor!
Lütfen email adresi giriniz.
İyi Görünüyor!
Lütfen telefon numarası giriniz
Lütfen kabul edin.!

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası nedir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, uygun fiyat ve ödeme koşullarıyla devlet hastanelerinden ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalı özel hastanelerden fark ödemeden hizmet almanızı sağlar. SGK ile anlaşması bulunan dilediğiniz özel sağlık kurumunda, istediğiniz doktordan hizmet alabilirsiniz. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’yla SGK teminatının üzerinde olan yüksek maliyetli sağlık harcamalarındaki farkı ödemek zorunda kalmazsınız.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’ndan kimler yararlanabilir? Yabancı uyruklu kişiler bu kapsamda mıdır?

SGK’li olan herkes (yabancı uyruklu kişiler dâhil) Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’ndan yararlanabilir. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nı ilk defa yaptıracak olan kişilerin 69 yaşından küçük olması gerekmektedir.

"Ayakta Tedavi Teminat" kapsamı nedir?

Ayakta Tedavi Teminatı; doktor muayenesi, tanı amaçlı laboratuvar tetkikleri, röntgen ve fizik tedaviyi kapsamaktadır.

"Yatarak Tedavi Teminat" kapsamı nedir?

24 saatten az olmamak şartıyla, hastanede yatmayı gerektiren durumlarda yatış ve tedavi masrafları ile birlikte acil durumlardaki harcamaları kapsamaktadır.